Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

KK 221/2016

Kirjallinen kysymys ääri-islamismin vastaisen toiminnan tehostamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suojelupoliisin mukaan Suomeen on muodostumassa ääri-islamistien verkosto, jonka jäsenistä ainakin osa on Syyrian sodasta palanneita kokeneita taistelijoita. Yhtenäistä henkilöille on ääri-islamistinen radikalismi ja valmius väkivaltaan. Välitöntä terrorismin uhkaa maan turvallisuudelle ei ole, mutta jihadistit ovat aktivoitumassa. Ylitarkastaja Tuomas Portaankorvan mukaan syrjäytymisen ehkäisemisellä ei pystytä täysin estämään terroritekoja, jotka ovat henkilökohtaisia valintoja. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ei pysty sosiaalituella pelastamaan kuoleman kultilta, jota ääri-islamismi ideologisesti edustaa.

Ylitsevuotavan ymmärtämisen sijaan Suomen pitääkin aktiivisesti etsiä ratkaisuja, jotka vaikeuttavat äärijärjestöjen toimintaa. Suojelupoliisin lausunnot ovat yhdenmukaisia norjalaisen terrorismintutkijan Stig Jarle Hansenin havaintojen kanssa. Hansenin mukaan terroristikoulutuksen saaneella on normaalia korkeampi valmius väkivaltaan sekä taidoiltaan että aatemaailmaltaan.

Todistetusti ääri-islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy pitäisi estää. Useat Euroopan maat ovat kieltäneet terroristikoulutuksen saaneiden maahantulon tai ovat karkottaneet jo maahan saapuneita. Suomalaistaustaisuus ei saa olla sellainen tekijä, joka oikeuttaisi automaattiseen maahanpääsyyn tai maassa oleskeluun. Terrorismirikosten rangaistavuutta pitäisi laajentaa. Suomen kansalaisuus ei saa olla sellainen verho ja turvaverkko, jonka suojissa ääri-islamistit voivat rauhassa ja väkivaltaisesti suorittaa tai edistää arvomaailmansa toteutumista länsimaista yhteiskuntaa vastaan.

Kansalaisuutta ei pitäisi turvata sellaiselle henkilölle, joka vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Niin sanottu kansalaisuudettomuus ei saa vaikuttaa päätökseen. Näin on päättänyt toimia esimerkiksi Iso-Britannia, ja myös Saksa on ryhtynyt toimiin estääkseen ääri-islamististen ryhmien taistelijoiden paluun takaisin kotimaahansa.

Syyriaan taistelemaan lähtenyt Suomen kansalainen osoittaa teollaan, että hän hylkää ne länsimaiset arvot, joiden pohjalle suomalainen yhteiskunta rakentuu. Suomen kansalaisuus on annettu etuoikeus, ei luovuttamaton ihmisoikeus. Länsimaisen demokratian väkivaltaisesti torjuvalla ei pidä olla oikeutta länsimaisen demokratian kansalaisuuteen.

Helsingissä muutama vuosi sitten salaisessa paikassa järjestettyyn ääri-islamistisaarnaaja Anjem Choudaryn puhetilaisuuteen osallistui yli sata henkilöä. Suojelupoliisin mukaan on ollut jo pitkään tiedossa, että Suomessa on yhä enemmän henkilöitä, joilla on yhteyksiä tunnettuihin muslimiradikaaleihin. Syyrian sodan vuoksi yhä useammat näistä henkilöistä omaavat taistelukoulutuksen. Suomessa ovat aiemmin käyneet ainakin somalialaisen terroristijärjestön al-Shabaabin hengellinen johtaja Hassaan Hussein ja Helsingin  Roihuvuoren moskeijassa  kaksipäiväisessä luentosarjassa puhunut sheikki Khalid Yasin.

Britanniassa syntynyt Choudary kehotti suomalaisia kuulijoitaan luopumaan vapaudesta ja demokratiasta, olemaan ylpeitä ”terroristin leimasta” ja vaatimaan sharia-lakia maallisen lainsäädännön sijaan. Choudary ennusti, että islamin lippu liehuu vielä jonain päivänä Suomen eduskuntatalon salossa. Hän on aiemmin todennut, että Britannian pääministerin David Cameronin tulisi kuolla.

Rikoslain 34 a luvun 6 §:n n mukaan rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on ”aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa” ja ”oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä”. Rikoslain perusteella voitaisiin kieltää järjestöt, jotka väkivaltaisia keinoja käyttäen pyrkivät yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen.

Lainsäädännöllisesti on muitakin keinoja ääri-islamismin ja terrorismin leviämisen estämiseen. Radikaalisaarnaajien maahanpääsy voitaisiin estää ulkomaalaislain 156 §:n perusteella, ja ennalta ehkäisevänä toimena voidaan katsoa olevan myös terrorismirikosten rangaistavuuden laajentaminen, jonka johdosta muun muassa rahoittamissäädöksiä on jo tiukennettu.

Suomen täytyy tehdä Choudaryn tavoin ajatteleville ihmisille, länsimaiselle yhteisölle ja omille kansalaisille selväksi, että jos ”meidän” vapaus ei kelpaa, maallamme on lailliset keinot ja vakaa tahto puolustaa yhteiskuntajärjestystään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin Suomi ryhtyy estääkseen ääri-islamistien ja taistelukentiltä kokemusta saaneiden taistelijoiden maahantulon,

onko hallituksella valmiudet seurata muiden länsimaiden esimerkkiä ja estää myös terroritekoihin kiihottavien radikaalisaarnaajien maahantulo,

mihin lainsäädännöllisiin keinoihin hallitus ryhtyy, jotta jo maassa olevat ja kansallista turvallisuutta vaarantavat henkilöt voidaan karkottaa ja

onko asianomainen ministeri tietoinen ja aikooko hän selvittää kansalaisuuden peruuttamista yhtenä keinona parantaa kansallista turvallisuutta?

Helsingissä 14.4.2016

Simon Elo

 

Vastauksessaan eduskunnalle ja minulle asianomainen ministeri totesi, että viranomaisten tavoitteena on vähentää maahan taistelualueilta palaaviin liittyvää mahdollista väkivallan uhkaa. Viranomaiset tunnistavat henkilöt, jotka saapuvat maahan taistelualueilta. Tämän jälkeen Suojelupoliisi yhteistyössä muiden poliisiyksiköiden kanssa selvittää, voidaanko näiden henkilöiden kohdalla käynnistää rikosprosessi.

Hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa 8.12.2015 on päätetty, että säädetään mahdollisuudesta mitätöidä Suomen kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä sen jälkeen, kun YK:n ja EU:n terrorismijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen sekä matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen on kriminalisoitu. Valmistelu aloitetaan syksyllä.

Ministerin vastaus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä. Pääset takaisin valtiopäivätoimiin täältä.