Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

Valtuustoaloitteet- ja kysymykset

Valtuustoaloite Espoon kaupungin poliittisille nuorisojärjestöille antamasta tuesta

17.11.2014

Allekirjoittanut ja yksitoista muuta kaupunginvaltuutettua esittävät Espoon kaupunginhallitukselle:

Espoon kaupunki on Sivistystoimen kautta jakanut vuonna 2014 nuorisojärjestöille toiminta-avustusta 414 000 euroa. Tästä 20 200 euroa on jaettu poliittisille nuorisojärjestöille eli yhdistyksille, jotka ovat säännöiltään tai aatteeltaan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen.

Poliittiset nuorisojärjestöt saavat rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, puolueeltaan ja kunnilta. Järjestöillä on myös omaa varainhankintaa. Vuonna 2014 valtio jakoi poliittisille nuorisojärjestöille 2,57 miljoonaa euroa. Jos eri aatesuuntien opiskelija- ja varhaisnuorisojärjestöt otetaan lukuun, summa nousee 4,42 miljoonaan euroon. Kuntien jakaman tuen kokonaismäärästä ei ole tietoa.

Valtion antaman runsaan taloudellisen tuen kautta voidaan tukea myös poliittisten nuorisojärjestöjen paikallis- ja piirityötä. Kunnan tehtävä on tukea yleisten nuorisojärjestöjen tekemää tärkeää paikallistyötä.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaisena aloitteena esitämme seuraavaa:

– Nuorisojärjestöjen avustusta jakavan Sivistystoimen avustusohjesääntöä muutetaan siten, että taloudellista avustusta ei voida myöntää yhdistyksille, jotka ovat säännöiltään tai aatteeltaan sidonnaisia johonkin rekisteröityyn puolueeseen (ns. poliittiset nuorisojärjestöt),

– Sivistystoimen nuorisojärjestöjä koskevat avustusohjesäännöt uudistetaan vuoden 2015 aikana siten, että vuonna 2016 avustuksia ei enää kyseisen kaltaisille yhdistyksille myönnetä,

– Sopimuspohjaisesti avustettavien kyseisten kaltaisten yhdistysten tuki päättyy voimassa olevan sopimuksen umpeuduttua,

– Espoon kaupunki kuitenkin edelleen antaa kyseisten kaltaisten yhdistysten käyttöön vastikkeettomia tiloja esimerkiksi kurssi- tai kokouskäyttöön,

– Espoon nuorisopalvelut jatkaa asianmukaista yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien osalta kyseisten kaltaisten yhdistysten kanssa,

– Sivistystoimi käyttää poliittisten nuorisojärjestöjen tuista säästyvän summan täysimääräisesti yleisten nuorisojärjestöjen toiminnan avustamiseen

Kaupunginhallitus vastasi aloitteeseeni, että poliittisten nuorisojärjestöjen tukemista kaupungin varoista jatketaan. Valtuutettu Teemu Lahtinen (ps) kannatti tekemääni esitystä palauttaa aloitteeni uudelleenkäsittelyyn. Hävisimme äänin 65-8. Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut puolueet haluavat jakaa Espoon kaupungin rahaa poliittisille nuorisojärjestöille.

 

 

Valtuustokysymys Espoon kaupungin rekrytointimenetelmistä

29.4.2013

Allekirjoittanut, valtuutettu Simo Grönroos (ps) ja kymmenen muuta valtuutettua kysyvät Espoon kaupunginhallitukselta:

Kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä, että Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden rekrytoinnissa on hakijaa syrjitty hänen etnisen taustansa perusteella. Hakija ei maahanmuuttajapalveluiden mukaan voinut saada hakemaansa työtehtävää riippumatta hakijan pätevyydestä, koska ei ole maahanmuuttaja. Työhakemuksesta tämä ehdoton kriteeri tietystä taustasta oli jätetty maahanmuuttajapalveluiden mukaan tietoisesti pois, koska Espoon kaupungin rekrytointipalvelujen mukaan ilmoituksessa ei saa mainita kriteerinä hakijoiden ulkomaalaistaustaa.

Kaupunginhallituksen valtuutettu Bymanille ja 13 muulle valtuutetulle 9.4. antamassa vastauksessa todetaan, että ”työpaikkailmoituksessa kerrotaan tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja mitä muita vaatimuksia hakijoilta vaaditaan […] hakemusten perusteella parhaimmat ehdokkaat kutsutaan haastatteluun […] jokaiseen tehtävään valitaan paras, pätevin ja tehtävään soveltuvin hakija”.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaisena kysymyksenä esitämme seuraavaa:

 

– Onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, että Espoon kaupungin rekrytointiprosessissa syrjitään hakijoita näiden etnisen taustan perusteella,

–  Tietääkö kaupunginhallitus, että miten kauan, laajasti ja keiden valtuutuksella kyseistä rekrytointimenettelyä on harjoitettu,

–  Kokeeko kaupunginhallitus, että on eettisesti oikein jättää kysymättä hakijan taustaa, mutta käyttää sitä tosiasiallisena rekrytointiperusteena,

–  Onko menettely kaupunginhallituksen käsityksen mukaan lain tai sen hengen mukaista, sekä

– Mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä asialle

 

Vastauksessaan valtuustolle ja minulle sekä muille kysymyksen allekirjoittaneille kaupunginhallitus myönsi, että Espoon kaupunki on toiminut rekrytoinnissa epäasiallisesti.