Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

KK 534/2016

Kirjallinen kysymys japanin kielen ja kulttuurin opetuksen tulevaisuudesta Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Japanin kielen opetus päättyy Aalto-yliopiston kielikeskuksessa vuoden loppuun mennessä, ja kielen viimeinen alkeiskurssi on meneillään. Aiemmin kielivalikoimassa luovuttiin italian kielen opetuksesta. Aalto-yliopistossa oli viime vuonna peräti 140 japanin kielen opiskelijaa, ja kielikeskuksen johtokunnan opiskelijajäsenet ovat olleet johdonmukaisesti lopettamispäätöstä vastaan.

Japanin kieli on ollut opiskelijoiden keskuudessa kolmanneksi halutuin kieli englannin ja saksan jälkeen. Suomalaisilla on lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet japanin kielen oppimiseen, sillä meidän on ääntämyksen puolesta helpompaa opiskella japania moneen muuhun kansaan verrattuna.

Opiskelijat kokevat, että japanin kielestä on erityistä hyötyä työuralla etenkin teknologiateollisuudessa. Aalto-yliopisto on ollut ainoa yliopisto Suomessa, joka on tarjonnut teknillisen alan japanin kielen opetusta. Helsingin yliopisto ei tule korvaamaan tätä opetusta, vaan tämän alan opetus tulee käytännössä kokonaan lakkaamaan Suomesta.

Japanin kielen ja kulttuurin opetuksella on tärkeä merkitys myös japanilaisten yhtiöiden sijoituksille Suomeen. Investointipäätöksiä voidaan siirtää, jos koetaan, ettei Suomi kykene katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen. Suomella on paljon hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia Japanissa, jossa arvostetaan kielen ja kulttuurin tuntemusta. Japanin kielen osaajia on maailmassa äärimmäisen vähän ottaen huomioon maan taloudellinen merkitys. Tällä hetkellä Suomen vienti Japaniin on noin miljardi euroa.

Tilanteessa, jossa japanin kielen opetusta ei ole tarpeeksi kysyntään nähden, on varsin lyhytnäköistä lakkauttaa jo olemassa oleva opetus. Tänä syksynä japanin kieli tuli lukion opetussuunnitelmaan B3-kielenä. Opetussuunnitelma uhkaa tyrehtyä jo alkuunsa, jos jatko-opiskelussa viedään mahdollisuudet opiskella maailman yhdeksänneksi suurinta kieltä. Edellä mainitusta syystä japanin kieltä ei voi pitää kauhean suurena harvinaisuutena. Nyt tilanne uhkaa muuttua siten, että vain alkeistason opetusta on saatavilla ja sitäkin lähinnä maakunnissa.

Aalto-yliopistolla on opiskelijavaihtoon liittyviä sopimuksia 12 japanilaisen yliopiston kanssa, joissa opetus on pääosin japanin kielellä. Opetuksen lakkauttaminen uhkaa myös näitä yhteistyösopimuksia ja sitä kautta liike-elämän yhteistyötä. Olisi tulevaisuuteen katsova arvovalinta jatkaa japanin kielen ja kulttuurin opetusta Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen japanin kielen asemasta erityisesti teknologiapainotteisilla aloilla ja

mihin toimiin asianomainen ministeri aikoo ryhtyä, jotta japanin kielen ja kulttuurin opetuksen tulevaisuus Suomessa voidaan turvata?

Helsingissä 19.10.2016

Simon Elo /ps

Ville Skinnari /sd

 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on vastannut kirjalliseen kysymykseen. Kielikeskusopintojen ainevalikoimasta ja laajuudesta ei ole velvoittavaa säännöstä, mutta myönteisenä pidetään mahdollisuuksia japanin kielen piskeluun eri oppilaitosmuodoissa. Ministerin vastaus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä. Pääset takaisin valtiopäivätoimiin täältä.